ENERGY AND SHADING SCREEN SHS160 B3

Article No.: 10-01-18
ENERGY AND SHADING SCREEN SHS160 B3
ENERGY AND SHADING SCREEN SHS160 B3
Article No.: 10-01-18
Árnyékolás kb 60%, Energiamegtartás kb 55%, 5 év UV garancia üvegházban, 3 év UV garancia fóliaházban
Screen type
Energy-saving and shading